Info Contact

ComRom Project SRL
Str. Pictor Aman 9/F/12, Bacau

Mobil: 0741.199544
0747.119887- cursuri
Fax: 0334.427859
Email: contact@comrom.ro
melania@comrom.ro
Programe de formare profesionala
 • RESPONSABIL DE MEDIU
 • INSPECTOR DE MEDIU 
 • MANAGER SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU 
pamant3
In conformitate cu OUG 195/2005 privind protectia mediului , societatile care au activitati cu impact asupra mediului au obligatia legala de a infiinta un compartiment specializat care sa administreze activitatile de protectie a mediului. Obligatiile  societatilor in domeniul protectiei mediului trebuie asumate de top management. c

Un responsabil de mediu calificat are abilitatea de a evalua impactul de mediu produs de societate , poate actiona in sensul reducerii si chiar eliminarii lui . Acesta poate intocmi documentatiile de mediu necesare obtinerii avizelor de mediu, autorizatiilor de mediu , intocmirea raportarilor periodice solicitate de autoritatea de mediu.

Programul de formare a Responsabililor de mediu asigura insusirea tuturor competentelor profesionale necesare cerintelor tot mai restrictive a legislatiei de mediu precum si asimilarea cunostintelor necesare  evitarii sanctiunile autoritatilor de mediu.

Tematici:
 1. Organizarea departamentului de protectia mediului
 2. Notiuni generale de protectie a mediului
 3. Identificarea problemelor de mediu ale organizatiei
 4. Notiuni despre Studii de impact, Bilanturi de mediu, Evaluarea  riscului
 5. Inspectia de mediu
 6. Monitorizarea factorilor de mediu : cerinte de monitorizare, ghidul de monitorizare, normative privind nivelurile de poluare acceptate, cerinte de raportare
 7. Cerinte privind  conformarea in domeniul gospodaririi apelor
 8. Cerinte privind  conformarea  in domeniul protectiei atmosferei
 9. Cerinte privind  conformarea  in domeniul protectiei solului
 10. Cerinte privind  conformarea  in domeniul deseurilor si a substantelor periculoase
 11. Conservarea biodiversitatii si arii naturale
 12. Managementul de mediu Sistemul de management de mediu, politici de mediu,aspecte semnificative de mediu, actiuni preventive si corective, instruirea si constientizarea personalului, standardul de mediu 14001
 • OPERATOR  STATII DE TRANSFER
 • LUCRATOR SALUBRITATE
Cursul asigura instruirea personalului de conducere , tehnic si de executie privind metodele de lucru în gestionarea de?eurilor în conformitate cu normele europene .

Grup tinta :
 • organizatii sau persoane care au ca obiect de activitate sau responsabilitate gestiunea diferitelor tipuri de deseuri;
 • personal tehnic si administrativ din cadrul primariilor;
 • directiii de salubritate;
 • operatori din statiile de transfer .
Obiective :  
 • identificarea naturii deseurilor in functie de tipul de colectare;
 • insusirea principiilor si particularitatilor colectarii selective a deseurilor;
 • tehnicile de lucru in gestionarea deseurilor;
 • cunoasterea si respectarea conditiilor de igiena in conformitate cu normele europene.
Tematica:  
 1. Legislatia  in domeniul gestiunii deseurilor;
 2. Modul de gestiune a  deseurilor;
 3. Solutii practice pentru a evita incalcarea legislatiei de mediu in domeniul deseurilor ;
 4. Gestionarea integrata a deseurilor: tendinte europene, politica gestiunii deseurilor in Romania, cadru legislativ si alte cerinte;
 5. Fluxul gestiunii deseurilor: metode de colectare; reciclarea deseurilor; incinerarea deseurilor;
 6. Deseuri periculoase: gestiunea deseurilor periculoase, depozitarea si incinerarea deseurilor periculoase, transportul deseurilor periculoase, obligatii ale generatorilor de deseuri periculoase, studiu de caz. Deseuri din echipamente electrice si electronice: identificarea deseurilor ce se incadreaza in categoria DEEE-urilor; cerinte legislative privind colectarea, transportul si valorificarea; studiu de caz. Deseuri din ambalaje: colectarea selectiva, reciclarea, valorificarea, eliminarea deseurilor;
 7. Sisteme de management de mediu - SR EN ISO 14001:2005: avantaje, evaluarea performantelor de mediu;
 8. Norme de igiena si protectia muncii.
Programa se deruleaza pe parcursul a 40 ore. Se asigura suport curs/ manual, materiale pedagogice (slide-uri, proiectie filme), mijloace de evaluare (pretest, test).

 • MANAGER DE PROIECT
OBIECTIVELE cursului sunt:
 1. Intelegerea conceptului de management de proiect, a ciclului de viata al unui proiect, a proceselor de management utilizate in cadrul proiectelor;
 2. Utilizarea instrumentelor si metodologiilor specifice managementului de proiect;
 3. Dezvoltarea abilitatilor de analiza, de decizie, de planificare a resurselor in cadrul unui proiect;
 4. Dezvoltarea abilitatilor de monitorizare si control in cadrul unui proiect;
 5. Dezvoltarea abilitatilor de evaluare si comunicare in cadrul unui proiect;
 6. Dezvoltarea abilitatilor de management al riscurilor, al problemelor si al schimbarilor in cadrul unui proiect;
 7. Dezvoltarea abilitatilor de leadership necesare pentru coordonarea eficienta a echipei de proiect;
 8. Analiza cost – beneficiu;
 9. Planul de afaceri.
Programe de instruire

 • CURSURI DE INSTRUIRE PE LEGISLATIA IN DOMENIUL GOSPODARIRII APELOR
Tematica: 
 1. Norme de calitate ale apelor de suprafata;
 2. Metode de tratare a apei pentru potabilizare;
 3. Masuri de protectie a calitatii cursurilor de apa;
 4. Conditii de descarcare a apelor uzate in mediul acvatic;
 5. Stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti ai apelor uzate evacuate  in emisari sau retele de canalizare;
 6. Legea apelor;
 7. Calitatea apei potabile;
 8. Modul de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;
 9. Modul de supraveghere si inspectie sanitara a apei potabile;
 10. Caracterul si marimea zonei de protectie sanitara si hidrogeologica;
 11. Normativul de continut al documentatiilor de ape;
 12. Norme tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura;
 13. Metodologia-cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare;
 14. OU195 privind protectia mediului.
 • CURSURI DE INSTRUIRE IN DOMENIUL BIODIVERSITATII
Tematica:
 1. managementul ariilor protejate;
 2. intocmirea planurilor de management  si a regulamentelor ariilor naturale protejate;
 3. Informare, constientizare, educare privind importanta protectiei si conservarea bunurilor naturale;
 4. protectia, promovarea si valorificarea bunurilor naturale din ariile naturale protejate prin turism;
 5. capitalul natural si biodiversitate, suport material pentru dezvoltarea durabila a sistemelor socio - economice :capitalul natural, capitalul uman in contextul dezvoltarii durabile, dezvoltarea socio economica durabila.
 
Web design Bacau
Finante